Gemeenten.

Waarom PLINTR voor gemeenten?

De druk op steden neemt toe. Veel gemeenten hebben nog onvoldoende inzicht in wat de groei van de stad voor het voorzieningenniveau op korte en lange termijn betekent. Hierdoor bestaat het risico dat deze voorzieningen op de langere termijn niet meer voldoende worden aangeboden, de kwaliteit verslechtert of op strategisch minder aantrekkelijke plaatsen terecht komen.

Het achteraf herstellen van een slechte positionering van maatschappelijke voorzieningen kost meer inzet en middelen, dan wanneer dit in de voorkant van een project een plek een krijgt.

Hoe kan PLINTR helpen?

Plintr kan in een vroeg stadium de behoefte naar maatschappelijke en commerciële voorzieningen bepalen, zodat deze ruimteclaim bij elke gebiedsontwikkeling een plek krijgt aan de onderhandelingstafel.

Plintr beschouwt het vastgoed, niet als een doel op zich, maar ook als middel om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Met de inzichten uit Plintr is beter te sturen op de leefbaarheid en het bevorderen sociale cohesie binnen bestaande en nieuwe gebieden. Plintr geeft aan waar benodigde voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, sport en cultuur, het beste tot hun recht komen. Plintr voorziet hiermee gemeenten van belangrijke input voor een effectief beleidskader.Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!