Over PLINTR.

Waarmee kan PLINTR jou helpen?

PLINTR bepaalt de best mogelijke invulling van een plint op basis van urban analytics. Springco Urban Analytics en Stipo hielpen de afgelopen jaren meerdere gemeenten en ontwikkelaars met soortgelijke vragen . Nu brengen zij deze ervaring samen in een interactieve tool. Kijk hiernaast naar een korte demo van PLINTR!

Wat doet PLINTR?

PLINTR biedt een integrale en datagedreven onderbouwing voor een completer en gemengder voorzieningenniveau van de stad, buurt, wijk of plint.

Het is daarmee aanvullend en tegelijkertijd toetsend voor advisering op basis van intuïtie en onderbuikgevoelens in gebiedsontwikkeling en revitalisatie van bestaande gebieden.

PLINTR brengt dit voor 8 functiegroepen in beeld. Naast horeca, winkels en werken zijn dit o.a. maatschappelijk, dienstverlening, maakbedrijven en ambachten, creatieve industrie en reparatie en handel.

Hoe werkt PLINTR?

De eerste stap begint met het nauwkeurig in kaart brengen van het huidige aanbod aan voorzieningen. Daarbij weten we van elke type voorzieningen de afstand en bereikbaarheid op verschillende schaalniveaus.

Vervolgens bepalen we de vraag naar deze voorzieningen. Dit doen we door de bewoners en bezoekers van een gebied in beeld te brengen met hun voorkeuren en wensen. We gebruiken hiervoor data over consumenten- en huishoudensprofielen en selecteren referentiegebieden.

Dit kunnen we koppelen aan bevolkingsprognoses en nieuwbouwprogramma’s. Daarmee geven we inzicht in hoe de behoefte naar voorzieningen zich gaat ontwikkelen in de toekomst.

Urban analytics voor betere plinten

PLINTR gebruikt slimme analysetechnieken om commerciële en maatschappelijke voorzieningen te categoriseren. Vervolgens gebruiken wij onze Data Science modellen om de behoeftes van de mens in deze omgeving te analyseren en voorspellen. Met deze bevindingen kunnen wij bepalen waar de tekorten en overschotten zitten aan voorzieningen per gebied. Dit biedt kansen voor gemeentes, beleggers en ondernemers.Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!