Een levendige binnenstad voor Doetinchem

In een fascinerende nieuwe opdracht ondersteunen we de gemeente Doetinchem bij de visievorming voor toekomstbestendige en levendige binnenstad. Met de doelstelling om tot 70.000 inwoners te groeien speelt een aantrekkelijke en levendige binnenstad een cruciale rol. Wij vinden dit een prachtuitdaging.

Wat voor stad wil Doetinchem zijn? En welke doelgroepen horen daarbij? Om die vragen te beantwoorden is het belangrijk om de huidige situatie grondig te analyseren. De gemeente wil in ieder geval aantrekkelijke woongebieden creëren voor een deel van de 12.000 nieuwe inwoners, en natuurlijk met een aantrekkelijke binnenstad met passende voorzieningen wat ervoor zorgt dat mensen uit de omgeving verleid worden om naar Doetinchem te verhuizen. Wij gebruiken een breed scala aan analyses om deze vraagstukken aan te vliegen.

Onze analyses bieden een doorkijkje naar een betere binnenstad

Ons eindresultaat zal bestaan uit de volgende dingen:

  1. Een overzicht van hoe de huidige bewoners van de binnenstad van Doetinchem leven en wat hun sociaal-demografische informatie is. Dit geldt ook voor mensen die mogelijk in de toekomst in de binnenstad zullen wonen of komen.
  2. Een analyse van deze (potentiële) bewoners en bezoekers, waaruit we conclusies trekken over hoe de binnenstad eruit zou moeten zien.
  3. Een vergelijking tussen de voorzieningen in de binnenstad nu en wat bewoners en bezoekers graag zouden willen. Hieruit trekken we conclusies die we gebruiken in onze SWOT-analyse.
  4. Een vergelijking tussen de voorzieningen en leefstijlen in de binnenstad van Doetinchem met andere binnensteden.

Wij hebben enorm veel zin om met deze opdracht impact te maken voor Doetinchemmers! Meer weten over onze aanpak? Stuur een mailtje naar onze commercieel manager Robbie.

Normkader voor Maatschappelijke Voorzieningen in Almere

Almere is nu al de snelst groeiende stad van Nederland, maar wil ook bijdragen aan het oplossen van de wooncrisis door de komende jaren veel woningen bij te bouwen, onder meer met de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel Almere Pampus. Er is dan ook geen beter moment om referentienormen voor maatschappelijke voorzieningen op te stellen, zodat het niveau ook in de toekomst op pijl blijft. Wij zijn trots dat we dit samen met Rebel mogen gaan doen.

We zien de laatste jaren dat meerdere Nederlandse gemeenten deze stap zetten, omdat referentienormen een effectieve methode kunnen zijn om de nodige aandacht op maatschappelijke voorzieningen te vestigen. Zeker bij nieuwbouwprojecten zien we dat financiële motieven snel de overhand krijgen en maatschappelijke voorzieningen niet in hetzelfde tempo meegroeien als de groei van nieuwe woningen.

Almere is de snelst groeiende gemeente van Nederland, en wil graag op een duurzame wijze groeien

Gebrek aan voorzieningen zet de leefbaarheid in wijken onder druk. Toch hebben veel gemeenten op dit moment nog onvoldoende inzicht te hebben in wat nieuwe ontwikkelingen op korte en lange termijn voor het voorzieningenniveau betekenen. Hierdoor ontbreekt het inzicht op de opgave voor maatschappelijke voorzieningen en ontbreekt de basis voor het voeren van een goede dialoog met stakeholders en marktpartijen bij gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing.

Wij geloven als Springco in bottom-up besluitvorming, zodat de gepersonaliseerde stad een stukje dichterbij komt. Ben je benieuwd hoe wij het voorzieningenniveau in beeld brengen en voorspellen wat nodig is voor jouw gemeente? Neem dan contact op met Robbie Boelsums of laat je gegevens hier achter.

Rekentool Maatschappelijke Voorzieningen

Planologen konden vroeger het ‘bruine boekje’ erop naslaan hoeveel vierkante meters voor maatschappelijke voorzieningen moest worden bestemd, maar toen bouwden we nog weilanden vol. Tegenwoordig is dat door een verscheidenheid aan voorkeuren binnen de samenleving en het binnenstedelijk bouwen een stuk lastiger. Daarom heeft Springco een rekentool ontwikkeld die op basis van urban analytics een inschatting maakt hoe een gemeente ervoor staat qua voorzieningen, en hoe het rekening houdt met de wensen van toekomstige bewoners.

Steden groeien door als gevolg van verdere verstedelijking en immigratie. Niet alleen het aantal inwoners en woningen zal groeien, maar ook het aantal banen, hoger onderwijs en het daarmee samenhangende voorzieningenniveau. Naast de toekomstige groei is het behoud van bestaande wijken door stedelijke vernieuwing en preventieve wijkaanpak erg belangrijk. Een belangrijke succesfactor voor stedelijke vernieuwing is een haarscherp inzicht in hoeverre het bestaande voorzieningenniveau aansluit op de behoefte van die betreffende wijken.

Overzichtspagina van de Rekentool Maatschappelijke Voorzieningen

 

 
Voor veel gemeenten is het op dit moment nog onvoldoende duidelijk wat de groei van de stad voor het voorzieningenniveau op korte en lange termijn betekent. Hierdoor ontbreekt het inzicht, maar ook het voeren van een goede dialoog met stakeholders en marktpartijen bij gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing.

Op basis van onder meer demografische gegevens voorspellen wij de mismatch tussen toekomstige bewoners en maatschappelijke voorzieningen

Wij geloven als Springco in bottom-up besluitvorming, zodat de gepersonaliseerde stad een stukje dichterbij komt. Wil je meer weten over dit onderwerp, of heb je interesse in de Rekentool Maatschappelijke Voorzieningen? Neem dan contact op met Robbie Boelsums.