Home

Ontdek de vraag naar voorzieningen in jouw buurt.

Met de ontwikkeling van steden en dorpen verandert de vraag naar economische en maatschappelijke voorzieningen continu. Door de behoeften en voorkeuren van mensen centraal te stellen ontstaan sociale en levendige plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. PLINTR geeft je de inzichten die je nodig hebt om dit voor elkaar te krijgen.PLINTR heeft de afgelopen jaren al verschillende partijen geholpen met inzichten over betere plintvulling.

Wat is PLINTR?

PLINTR is een tool waarmee je de best mogelijke invulling van een plint kan bepalen op basis van urban analytics.

Hoe werkt PLINTR?

Wij combineren verschillende databronnen over mens en leefomgeving om bottom-up te bepalen hoe een gebied ervaren wordt en optimaal kan functioneren.

Voor wie is PLINTR?

Of het nu gaat om een gemeente die haar voorzieningenniveau op peil wil houden, een ontwikkelaar die levendige plinten wil ontwikkelen, of een belegger die op zoek is naar de ideale kandidaat-huurder voor de nieuwe plint; allemaal hebben zij beslisinformatie nodig om onderbouwde afwegingen en keuzes te maken.

“Het combineren van kwalitatief buurtonderzoek en kwantitatieve analyses zorgde voor een minder eenzijdige benadering en een besluitvorming die niet uitsluitend afhankelijk was van de stem van de bewoners..”

– Arjen Heus, Oprichter PLYGRND.city & De Hoodlab FoundationBlijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.